ความเห็น 16872

เส้นผมบังภูเขา (คอหงส์)

mitochondria
IP: xxx.11.113.118
เขียนเมื่อ 
เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครับ จริงๆ แล้วยังมี นวตกรรมใหม่ หรือไม่ใหม่ก็ตามที่หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถผลิตได้ แต่ในอีกหลายหน่วยงานไม่รู้ก็เลยไม่ได้นำมาพัฒนาต่อยอด อย่างเช่น
-เทคโนโลยีเมมเบรน  หลายหน่วยงานในคณะแพทย์น่าจะพัฒนาในรูปแบบของการนำมาใช้ทางการแพทย์ได้
- Solid phase ก็เป็นเรื่องน่าสนใจในการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับเคลือบแอนติเจนหรือแอนติบอดีสำหรับพัฒนาการทดสอบได้
- เอ็นไซม์ บางชนิดสามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการทดสอบทางเคมีคลินิก หรือทางชีวโมเลกุลได้
- อื่นๆ เป็นต้น
โจทย์คำถาม คือทำอย่างไร ถึงจะกระจายให้หน่วยงานต่างๆ รู้ว่าในอีกหน่วยงานหนึ่งมี นวตกรรม หรือความสามารถในการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุต้นทางได้ แล้วร่วมมือกันวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้งานได้จริง