ความเห็น 1683912

ตัวอย่างงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต(ด้านการวิจัย/การวัดผล/ประเมินการศึกษา)

ทิพย์ฆัมพร
IP: xxx.121.115.204
เขียนเมื่อ 

เห็นชื่อตัวเองก็แปลกใจ ลองเปิดเข้ามาดู ก็ดีใจค่ะที่วิทยานิพนธ์ได้นำมาใช้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป