ความเห็น 1682529

รอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี

อภิรัตน์
IP: xxx.174.23.200
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีโอกาสอยากจะไปกราบสักครั้ง

ถือเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตชาวพุทธ