ความเห็น 1681559

"ไมตรีจิต"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับหมอ มาทอดไมตรี มีมิตรไมตรีกับหมอครับ