ความเห็น 16799

ดัชนีวัดคุณภาพ

DR.SU
IP: xxx.149.16.33
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในความคิดเห็นครับคุณเข้าใจถูกต้องครับถ้าคนจัดงานหรือทุกคนเป็นอย่างที่คุณพูดแสดงว่าได้ใส่ใจลูกค้าแล้วครับและถ้านำสิ่งนั้นมาวัดเราเรียกว่า KQI ครับ