ความเห็น 16764

บรรยากาศการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 7

สาธิตา
IP: xxx.142.202.155
เขียนเมื่อ 

การประชุมมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจฟังแต่เสียดายที่ต่องเลือกฟังในสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด   น่าจะมีการแจกคู่มือก่อนการประชุมเพราะบางหัวข้อตีความจากชื่อเรื่องไม่ถูก  อาหารควรเป็นกล่องทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวัน