ความเห็น 16732

รวมพลชุมชนสำนักงานเลขานุการ (OKM)

IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เรียนพี่บอย และบุคลากร OKM ทุกท่าน
     ทางหน่วยประกันคุณภาพได้ส่งหนังสือเชิญไปยังสมาชิกทุกท่านและคาดว่าน่าจะถึงมือทุกท่านภายในเช้าวันนี้  โดยทางหน่วยได้เชิญ
     1.  เลขานุการคณะ
     2.  หัวหน้างานในสำนักงานเลขานุการคณะ
     3.  บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ
          ของสนง.เลขานุการคณะ
     เข้าร่วมพบปะแบบ F2F ในวันศุกร์ที่ 24 มี.ค.49 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Main Conference ตึก Citcoms
     แล้วพบกันนะคะ