ความเห็น 16718

ดัชนีวัดคุณภาพ

รู้ด้วยคน
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

ขอเสนอมุมมองที่แตกต่าง ลองคิดดูนะคะ

ในกรณีนี้ หากหนูนิดเป็นเพียงพนักงานพิมพ์ ที่ไม่ได้มีหน้าที่ร่างคำกล่าวเปิดงาน และไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการที่เวทีเปิดงานแล้วละก้อ ช่วยพิจารณาว่า KPIsของใครที่ไม่ผ่าน

ในส่วนตัวคิดว่า บุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานนี้น่าจะตกการประเมินตามKPIs เพราะไม่สามารถจัดเวทีให้แสงสว่างเพียงพอ และไม่ได้นำคำกล่าวมาลองซ้อมว่ามองเห็นหรือไม่ หากมืดมองไม่เห็นก็ต้องเพิ่มความสว่าง และหากรู้ว่าประธานสายตาสั้นก็ต้องสั่งให้พิมพ์อักษรตัวใหญ่

แต่การที่ประธานไม่อ่านตามที่ร่าง ไม่ควรเป็นประเด็นที่ผู้จัดต้องรับผิดชอบ เพราะบ่อยครั้งที่เราจะพบว่าประธานมักจะชอบว่าสดๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์กว้างขวาง เค้าแค่ชำเลืองว่าในเอกสารร่างไว้อย่างไร เพื่อไม่ให้ตกประเด็นเท่านั้น การจัดให้มีร่างคำกล่าว เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสมบูรณ์

โดยรวมแล้ว คิดว่าต้องแยกพิจารณา และดูถึงความรับผิดชอบ เพราะการปฏิบัติงานที่บรรลุKPIsนี้ จะมี PIหลายตัวสนับสนุน แต่ละตัวจะระบุผู้รับผิดชอบไว้ค่อนข้างชัดเจน