ความเห็น 16708

Self AAR 7

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.71
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ ทีมงาน และท่านผู้มีส่วนร่วม...
  • อ่านแล้วดีใจมาก ยินดีด้วยที่คณะสหเวชศาสตร์ มน.
    ประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  • ดีใจยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่า นิสิตได้รับการทาบทามให้ไปทำงานในสิงคโปร์ บัณฑิตเองก็ทำงานในสิงคโปร์ นี่เป็นหลักฐานหนึ่งที่รับรองมาตรฐานการศึกษาได้เป็นอย่างดี...
  • ถ้าเป็นไปได้... ขอเรียนเสนอให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตประเภทให้สิงคโปร์มาไทยบ้าง แลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือหาช่องทางให้ผลงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มน. ได้ไปลงตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศบ้าง
  • รูปนิสิตกับอาจารย์มีอะไร "พิเศษ" อยู่เหมือนกัน คือดูไม่ค่อยออกว่า ใครเป็นอาจารย์ ใครเป็นศิษย์ เข้าใจว่า อาจารย์ของคณะฯ คงจะมีบุญ และรักษาสุขภาพดี ทำให้ดูอ่อนกว่าวัย
  • ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ...