ความเห็น 16679

คือ... “ดอกหญ้า” ธรรมดาดอกหนึ่ง

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     ขอบคุณ "คนไร้นาม" ที่ได้ร่วม ลปรร.มองเห็นอีกมุมหนึ่งที่กำหนดแจ้งไว้ จะอุปมาอุปไมยไปแล้ว "ดอกหญ้าคือคน" ตามความก่อนหน้า หากแต่ในมุมของท่าน "ดอกหญ้าคือดอกหญ้า" อืม...น่ามอง...และน่าคิดตามเป็นอย่างยิ่ง