ความเห็น 1664051

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

สุพรพรรณ
IP: xxx.24.128.232
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.         จะขออนุญาตนำวิธีการสรุปสาระสำคัญของงานวิจัย ไปให้ชาว กศน.เขตห้วยขวางอ่านกันบ้าง  เพราะส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่าน คิดว่าต้องอ่านมาก และอ่านยากไม่รู้เรื่อง  ชอบแต่ดึงข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต แต่เลือกใช้ข้อมูลไม่เป็น และสรุปมาใช้กับงานวิชาการไม่ได้  และที่พบมากที่สุดก็คือ  ขาดการเรียบเรียงข้อมูลและขาดจินตนาการทางความคิด   แต่ก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะดูเหมือนมันสะดวกดี  ก็ได้แต่สอนวิธีเลือกใช้ แล้วนำมาอ่านเพื่อวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลอีกครั้ง   ขอบพระคุณสำหรับประโยชน์ที่ได้รับนี้มาก ๆ ค่ะ                                            สุพรพรรณ  นาคปานเอี่ยม                                                 กศน.เขตห้วยขวาง