ความเห็น 166405

จะเลือกทำประกันชีวิตแบบใดดี?

otto
IP: xxx.120.92.237
เขียนเมื่อ 
ในฐานะของคนที่ทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิต เป็นวิสัยของผมที่ต้องบอกกับลุกค้า เกี่ยวกับผลประโยชนื เงื่อนไข และข้อยกเว้น ให้ชัดเจน ก่อนที่ลูกค้าจะทำการสมัคร แล้วเมื่อถึงวันที่มอบกรมธรรม์ ผมเองต้องชี้แจงข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายเบี้ย ความคุ้มครองที่ลูกค้าซื้อไป การต่ออายุกรมธรรม์ และอื่นๆ ให้ลูกค้าเข้าใจด้วยครับ ถึงแม้ว่า ในเวลานั้น ลูกค้าอาจจะไม่พร้อมที่จะรับฟังเรา แต่เราก็ต้องทำการสรุป ประเด็นสาระสำคัญให้ ถ้ามีโอกาสคราวหน้าค่อยๆ ลงไปในรายละเอียด นอกจากนั้นการทำสรุปกรมธรรม์ เรื่องผลประโยชน์ต่างๆลงในกระดาษเพียง 1 แผ่นเป็นสิ่งที่ดี ทำให้ลูกค้าสามารถรู้ได้คร่าวๆ ว่าตัวเองมีความคุ้มครองเรื่องใดบ้าง