ความเห็น 166336

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

มีความเห็นว่า

  • นิสัยคนมันต่างกัน ผมเห็นบางคนทำงานก็ชอบที่จะเปิดเพลงคลอไปด้วย นัยว่าได้อารมณ์ทำงานดี ??
  • บางคนต้องปิดหมด โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการสาระจะปิดเพลงหมด 
  • แต่หากสบายๆก็เปิดเพลงที่ชอบเบาๆ

แต่ทั้งหมดนี้เราสามารถปิดเพลงลงได้ไม่ใช่หรือครับ หากไม่ชอบก็ปิด  ผมเองก็ปิดครับ