ความเห็น 1662117

หญิงตั้งครรภ์ออกกำลังกายตั้ง 27 %

เบญจพร ตระการธงชัย
IP: xxx.27.223.216
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวิธีออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์และอยากได้ตัวอย่างการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ เช่น รูปภาพ