ความเห็น 166105

เนื่องด้วยใกล้ถึงเดือนกันยายน

เขียนเมื่อ 

ผมมีความคุ้นเคยกับพี่วิภา ในช่วงท้ายของอายุราชการ และมีความชื้นชมในตัวท่านดังนี้
๑.การประยุกต์ใช้อุปกรณ์รอบตัว มาเป็นสื่อได้ในวิทย์
๒.มีความสนใจต่อเทคโนโลยี ใคร่เรียนรู้ตลอดเวลา

น่าเสียดาย ที่ผมสานฝันของผมไม่ทันกาล และต้องขอไวอาลัยต่อความฝันของผม ไว้ ณที่นี้

ครั้งต่อไปจะต้องทำให้ได้