ความเห็น 16601

คือ... “ดอกหญ้า” ธรรมดาดอกหนึ่ง

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

"ดูไปให้ลึกถึงจิตและใจ... พร้อมที่กู้พลังใจให้กลับมา... ด้วยตัวของเราเอง"

     ขอเพิ่มเติมเสริมต่อ อีกนิดว่า...หน้าที่ของชีวิตเป็นเรื่องที่เบา เป็นธรรมชาติของชีวิต ภารกิจ...ของเรา (กิจหรือการงานที่เป็นภาระ) หนักขึ้นมาอีกนิด หากแปรเปลี่ยนให้เป็นหน้าที่ของชีวิตด้วย"จิตและใจ" ก็จะเบาลง ภารกิจจะหนักอึ้งหากเราใช้ "จิตและใจ" มองเป็นภาระ...ไม่ใช่ของเรา ที่ต้องทำกิจหรือการงานนั้น การแปรเปลี่ยนทำได้โดย "จิตและใจ" ก็บทบาท (ตามที่คุณ sann กล่าวไว้) นี่แหละเป็นรูปที่จำลองขึ้นหลังกำหนดด้วย "จิตและใจ" ของเราเองแล้วว่า เราจะเลือกให้เป็นอะไร หน้าที่ของชีวิต หรือภาระกิจ...ของเรา หรือภาระกิจ...ไม่ใช่ของเรา ลองทบทวนตามที่ Dr.Ka-poom กล่าวไว้ "ดูไปให้ลึกถึงจิตและใจ... พร้อมที่กู้พลังใจให้กลับมา... ด้วยตัวของเราเอง" ได้ดังสดับมา

     ที่สำคัญทั้งหน้าที่ของชีวิต และภารกิจของเรา ต้องมีความสุขอย่างพอดีและพอเพียง เป็นสมดุลของชีวิต