ความเห็น


นางสาวลัดดาวรณ เสียงอ่อน

       หากมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง CIO  ของหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งมีความก้าวล้ำนำสมัยในเรื่องของงาน IT พอสมควร  จะเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งเน้นให้ หน่วยงานสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่รวดเร็ว  สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกองค์  ซึ่งในการที่จะทำเช่นนั้นได้  บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถพอสมควร  ดังนั้นในฐานะของผู้บริหารจำเป็นต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ  เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้ตามนโยบาลทางการแข่งขันของโรงพยาบาลต่อไป

      แต่หากโรงพยาบาลใดที่เพิ่งเริ่มต้นในการนำ IT มาใช้ก็ควรจะเริ่มต้นที่การทำ TQM ก่อน  เพื่อสร้างให้ระบบต่าง ๆ ในองค์กรอยู่นิ่ง และยังเป็นการที่ให้โอกาสบุคลากรในหน่วยงานได้มีโอกาสศึกษางานด้านเทคโนโลยี มีการเรียนรู้ และ ฝึกหัดตนเองในการนำเทคโนโลยีมาใช้   เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ต่อไป  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว น่าจะให้ผลดีต่อองค์กรที่ยั่งยืนมากกว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้โดยขาดระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี