ความเห็น


ในฐานะที่ปฏิบัติงานกับชาวเขาโดยตรงและเป็นพุทธศาสนิกชนโดยแท้ จึงอยากให้ความเห็นว่าการที่ศาสนาคริสต์เข้าไปเผยแผ่กับชาวเขานั้นทำให้วิถีชีวิตความเป็นชนเผ่าที่สืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะผู้ที่เข้าศาสนาคริสต์ต้องทำพิธีตัดผีและประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาออกไปให้หมด แล้วนับถือแต่พระเจ้าอย่างเดียวแม้แต่ประเพณีผูกข้อมือที่ชาวเผ่ากะเหรี่ยงเคยปฏิบัติกันมาและถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชนเผ่า คนที่ไปนับถือคริสต์ก็ไม่สามารถทำได้ทั้งที่ความเป็นจริงวิถีชีวิตของชาวเขาต้องพึ่งพาผีบรรพบุรุษอยู่ ในปัจจุบันหมู่บ้านชาวเขาเกือบทุกหมู่บ้านจะมีทั้งการนับถือทั้งพุทธ และคริสต์ จึงทำให้ความผูกพันเปลี่ยนไปเพราะความเชื่อที่แตกต่าง ถ้าถามชาวเขาที่นับถือศาสนาคริสต์ว่ารู้จักศาสนาคริสต์มากแค่ไหนเขาจะตอบได้แค่ว่าพระเจ้าสร้างโลกแต่ไม่สามารถตอบได้ว่าแก่นแท้ของศาสนาคืออะไรทั้งที่ในเรื่องการนับถือศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อตนเองมากไปจนถึงชาติหน้า แต่สิ่งที่ชาวเขารู้ก็คือการบิดเบียนของผู้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ว่าพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าคือองค์เดียวกันทั้งที่ความเป็นจริงไม่ใช่เลย จึงอยากจะรู้ว่าผู้ที่นำศาสนาคริสต์เข้าไปเผยแผ่แก่ชาวเขาท่านมีความมุ่งหวังสิ่งใดและต้องการอะไรจากชาวเขา และอยากจะขอฝากให้กลุ่มชาวเขาคนรุ่นใหม่ที่พอมีการศึกษาอยู่บ้างให้ได้คิดและตระหนักให้ดีก่อนว่าการที่เราจะนับถือศาสนาใดก็ขอให้ศึกษาให้ดีก่อนว่าแต่ละศาสนามีคำสอนอย่างมีสาระแก่สารมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะต้ดสินใจนับถือเพราะมันหมายถึงชีวิตในชาตินี้ของคุณทั้งชาติอย่ามีการนับถือเพราะความเชื่อง่ายๆ เกินไป พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าพึ่งป้กใจเชืออะไรง่ายๆ จนกว่าจะได้ปฏิบัติและเห็นผลด้วยตนเองเท่านั้น แต่ศาสนาคริสต์สอนว่าพระเจ้าสร้างโลกและพระเยซูตายเพื่อล้างบาปให้ท่านเท่านั้นหรือจึงเชือและปฏิบัติตาม เคยมีท่านผู้หนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าตัวท่านเองแต่งงานกับสาวที่เป็นคริสต์และพ่อแม่ของฝ่ายหญิงได้ให้ท่านหันมานับถือศาสนาคริสต์ด้วย แตตัวท่านได้ขอว่าให้ท่านได้ศึกษาดูก่อนได้ไหมว่าระหว่างศาสนาพุทธกับคริสต์ศาสนาไหนที่สมควรนับถือ สุดท้ายจากการที่ท่านศึกษาในเรื่องศาสนาโดยเปรียบเทียบกันท่านจึงรู้ว่าศาสนาและคำสอนที่แท้จริงก็คือศาสนาพุทธท่านจึงตัดสินใจพาภรรยาหันมานับถือศาสนาพุทธตาม ปัจจุบันท่านผู้นี้ได้อุปถัมภ์ศาสนาพุทธมาโดยตลอดโดยการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมถวายหมดทุนทรัพย์มากกว่า 30 ล้านบาท (โลกนี้ไม่มีใครสร้างแต่เกิดขึ้นเองตามวิวัฒนาการ บาปที่คุณทำไม่มีใครที่จะสามารถมาล้างให้ได้ใครทำอะไรต้องรับสิ่งนั้น นี่คือแก่นแท้ของโลกและชีวิต)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี