ความเห็น 1656723

"ความมักง่าย"...ทางวิชาการ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ การอ้างอิงทางวิชาการนอกจากเป็นการให้เกียรติผู้คิดก่อนทำก่อนแล้ว ยังเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้วย เพราะจะกระตุ้นให้เกิดการคิดต่อยอด หรือขยายองค์ความรู้ต่อไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ย่ำเท้าอยู่กับที่ แต่ก็ไม่ควรกังวลที่จะนำเสนอสิ่งที่คิดสิ่งที่เขียนออกไปสู่สาธารณะสนเกินไป ความคิดที่คล้ายกันอาจเกิดขึ้นได้โดยมิใช่ "ความมักง่ายทางวิชาการ" ระวังแต่อย่าขาดกลัวเพราะจะทำให้ไม่กล้าที่จะ "สร้างสรรค์"