ความเห็น 16512

คือ... “ดอกหญ้า” ธรรมดาดอกหนึ่ง

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     หน้าที่ (Function) ของชีวิต คือการทำชีวิตให้มีชีวิตอย่างสมดุล ฉะนั้นหน้าที่ของชีวิตจึงเป็นพื้นฐานตามธรรมชาติ ที่ทุกชีวิตต้องมีและต้องทำ ส่วนอย่างไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของชีวิต น่าจะเรียกว่าภารกิจ (Mission) ที่ได้รับมอบหมาย เสียมากกว่า (เข้าใจอย่างนี้) เวลาที่บอกว่า "ต้องทำตามหน้าที่" แบบเซ็ง ๆ จึงน่าจะพูดว่า "ต้องทำตามภารกิจ" แทน เพราะหน้าที่ไม่น่าจะเซ็งได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของชีวิต ซึ่งก็คือการทำชีวิตให้มีชีวิตอย่างสมดุล มีความสุขอย่างพอดีและพอเพียง เป็นสมดุลของชีวิต