ความเห็น


เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร

เรียน  ท่านอาจารย์ที่เคารพ

       ดิฉันมีความเห็นว่า การบริหารจัดการองค์การในปัจจุบันมีเครื่องมือที่นำมาใช้มากมาย  ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ที่ได้มาจากต่างประเทศ การจะเลือกใช้วิธีการใดย่อมขึ้นอยู่กับความชาญฉลาดของผู้บริหาร  ที่จะเลือกนำมาใช้ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะเรียนรู้  ทำความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติไปด้วย  ไม่มีทฤษฎีใดเป็นสูตรสำเร็จสำหรับองค์การ สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงคือทรัพยากรบุคคลในองค์การ   ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นภารกิจสำคัญไม่แตกต่างจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

         หากมองในมุมของทักษะการใช้ ไอที คนรุ่นใหม่มักจะมักทักษะด้านไอทีค่อนข้างดีกว่าคนรุ่นเก่า ผู้บริหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าจะต้องเรียนรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าของไอทีด้วย 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี