ความเห็น 16473

คือ... “ดอกหญ้า” ธรรมดาดอกหนึ่ง

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     "เมื่อใดที่ยังมีชีวิตจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุด"

     เป็นการมองชีวิตที่เกิดมาว่าเพื่อ "ทำหน้าที่" ใช่ครับผมเห็นด้วย เป็นการทำหน้าที่เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของตนเอง
และไม่ลืมที่จะเพื่อสังคมด้วย
จริง ๆ ก็เพื่อตนเองโดยอ้อมนั่นแหละครับ
(มุมมองผมเองนะครับ)

     การมองว่าเพื่อทำหน้าที่ต่อตนเองมากเกินไปจะ "อสมดุล"
แต่หากต้องมองว่าต้องทำหน้าที่เพื่อสังคมด้วยจึงจะ "สมดุล"
"สมดุล" หาใช่น้ำหนักเท่ากัน หรือปริมาณ หรือ...เท่ากันไม่
แต่หาก "พอดี" อย่าง "พอเพียง" มากกว่าจึงเรียกว่า "สมดุล"

อย่างไรจึงจะ "สมดุล" สำหรับเรา จึงเป็นสิ่งที่ต้องค้นหา
ใครจะหาให้ใครเพื่อใครแทนกันก็ไม่น่าจะใช่
และเน้นว่าค้นหาเอาเอง ค้นหาตัวเองให้พบให้เจอ
เมื่อพบเมื่อเจอแล้ว ตรงนั้นน่าจะเป็น "สมดุลของความสุขที่แท้จริง"

ขอบคุณคนข้างนอกที่ เติมเต็มและช่วยให้ get ขึ้นได้ ครับ! :)