ความเห็น 1645872

*.ดอกไม้ประจำชาติ..อาเซียน.*

เขียนเมื่อ 

P

อ่านเหตุผล...ของแต่ละประเทศที่เลือกดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้ประจำชาติ ที่นี่นะคะ

http://www.akitia.com/asean-national-flowers/28/05/2008/#more-141