ความเห็น 16442

นิสิตฝึกงานเภสัชฯช่วย "คืนกำไรให้สังคม" อย่างไร

สุวรรณา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ -คุณธรรม ก็คือ  ธรรมชาติในตัวเรา ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น สิ่งอื่น  - จริยธรรม ก็คือ  (จริต) การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ จริงใจ ไม่เสแสร้ง - ความมีเมตตา เป็นมิตรต่อทุกสิ่งในชุมชน ค่ะ 3 สิ่งนี้  เป็นคุณค่าในตัวตนของมนุษย์ที่สังคมกำลังปรารถนาย่างยิ่ง  สังคมใดขาด 3 สิ่งนี้ไป พี่มีความคิดว่า สังคมนั้นไม่มีความสุขแน่