ความเห็น 16405

หลากหลายเหตุผล (ของคน sero) ที่ไม่ยอมเขียนบันทึกซักที

mitochondria
IP: xxx.11.113.118
เขียนเมื่อ 
เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ของหน่วย Sero พี่เคยนำเรียนให้หัวหน้าภาคฯทราบแล้ว แต่ทางหน่วยก็ต้องทำเรื่องเสนอไปทางภาควิชาฯด้วย เพื่อจะได้นำไปเรียงตามลำดับความสำคัญของความต้องการคอมพิวเตอร์ เมื่อทางภาควิชาฯสามารถจัดหาคอมพิวเตอร์มาได้ ก็จะได้จัดสรรตามลำดับความสำคัญของแต่ละหน่วยงาน การซื้อ Notebook ส่วนตัว เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่แต่ละคนที่พอมีกำลังทรัพย์สามารถทำได้ แต่ไม่ได้แก้ปัญหาของหน่วยงาน