ความเห็น 16396

นิสิตฝึกงานเภสัชฯช่วย "คืนกำไรให้สังคม" อย่างไร

อ.หนึ่ง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ความจริงเรื่องที่คุณแหม่มทำอยู่น่าจะจัดชุมชนที่สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ เดี่ยวนี้ วิชาชีพที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงส่วนใหญ่จะมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เภสัช ทนายความ ครู ผมว่าเราสามารถพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพซึ่งกันและกันด้วยการ ลปรร.ครับ