ความเห็น 1634968

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เขียนเมื่อ 

ปีที่แล้วได้มาเยี่ยมชมห้องสมุดแห่งนี้ด้วยแล้วคะ กว้างขวางสวยมากจนน่าขอมาทำงานด้วยค่ะ ชอบส่วนที่เป็นสวนรอบอาคารที่อยู่ชั้นบนๆ ค่ะ