ความเห็น 1633375

การทะเลาะที่มีแต่เสีย

เขียนเมื่อ 

ไม่ทะเลาะกันดีที่สุด

ทะเลาะแล้วมีแต่เสียกับเสีย