ความเห็น 1632804

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูนวลรัตน์  ชื่นชมครูนวลรัตน์ค่ะ  แม้ว่าจะไม่จบเอกไทย  แต่ก็พยายามที่จะเติมเต็มให้กับตัวเองเพื่อจะได้นำไปพัฒนาเด็กๆ  แวะมาเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาค่ะ