ความเห็น 1632268

เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต : ทำอย่างไรถึงจะรวย ทำอย่างไรถึงจะมีความสุข

เขียนเมื่อ 
  • คงเป็น ๒ เรื่อง ที่หากมองว่าไม่เกี่ยวข้องกัน ก็ถูกต้อง
  • เด็กสมัยนี้ถูกสอนให้ใช้เงินเก่ง (พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยเงิน) เด็กเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เป็นความสุขจอมปลอม แล้วชีวิตต่อไปก็จะหาเงิน เพื่อจะมาซื้อความสุขจอมปลอม คิดว่าเงินซื้อความสุขได้ และไม่เกี่ยงว่าเงินจะได้มาโดยวิธีใด
  • ส่วนที่สรุปว่าหาความสุขปฏิบัติง่ายกว่าทำให้รวย ก็เห็นด้วยครับ