ความเห็น 16250

บันทึกการเมืองไทย (๑๘) : บทความของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.146
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบพระคุณอาจารย์ และท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น
  • บทความนี้ให้ข้อคิด และเตือนสติได้ดีมาก
  • คนไทยอีกหลายสิบล้านคนน่าจะได้อ่านบทความนี้
  • ขอขอบพระคุณ และขอขอบคุณ...