ความเห็น 1620820

๕๘.กาลครั้งหนึ่ง....ของมิตรสามวัยแต่ใจเดียว

เขียนเมื่อ 

ความเก่าบ่เล่ามันลืม :

"สุข" ของผู้สูงวัยอาจไม่ใช่เงินทอง ของแต่งกาย ขอเพียงผู้สนทนาที่รู้ใจ และเรื่องเล่าจากความทรงจำอันสุขใจ