ความเห็น 16144

หลากหลายเหตุผล (ของคน sero) ที่ไม่ยอมเขียนบันทึกซักที

Paraffin Blog
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

บนหนทางชีวิตที่ทอดตัวยาวไกล ในจังหวะของวันเวลาแห่งการแสวงหาความรู้ การศึกษาชำแหละประสบการณ์ชีวิตหรือขายชีวิต เพื่อร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมหวัง ร่วมเป็นพลังหรือกำลังใจให้กันและกัน ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง "มุมมองเล็กๆ หรือข้อเขียนชีวิตพิสดารของคุณ" สิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง ข้อคิด แง่คิด แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของเพื่อนสมาชิก

             ขอเป็นกำลังใจสำหรับเพื่อนสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ในการชำแหละประสบการณ์ชีวิตเพื่อส่วนรวม

                                                         ด้วยรักและศรัทธา

                                                              Paraffin Blog