ความเห็น 1614169

เปิดใจให้รู้ไว้ซึ่ง "สัจธรรม..."

เขียนเมื่อ 

อย่าทำตัวเป็นคนแบกทุกข์เอาไว้กับตัว เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไป ไม่คงที่

เมื่อมีทุกข์ จงเฝ้าดูและเรียนรู้จากมัน

ไม่ใช่เอามันมากอด และยึดติดกับมันว่าเป็นของเรา ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอ

หากทุกข์ได้ ก็สุขได้ เราอยู่ในโลก เพื่อเรียนรู้ชีวิต ไม่ใช่แบกทุกข์ ไว้กับชีวิต

ดังนั้น จงเข้าใจความทุกข์ที่เกิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงที่

ดังคำพระที่ว่า "โลกนี้มีไว้อยู่ ไม่ได้มีไว้แบก"