ความเห็น 1609317

พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ - Four sublime states of mind

สงกรานต์
IP: xxx.164.18.17
เขียนเมื่อ 

ขอ อนุโมทนาในการที่คุณโอ๋-อโณได้ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และส่วนรวม นะครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอขอบคุณ มากครับ