ความเห็น 160868

CoP และ G2K กับรังสีวิทยา

เขียนเมื่อ 

ไม่โดเดียวค่ะ อาจารย์ ดิฉัยเป็นรังสีเทคนิคคนหนึ่งที่ใช้ CoP นี้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนและอาจารย์