ความเห็น 159974

ต้านลมหนาวสานปัญญา (3) : หมู่บ้าน เด็กน้อย โรงเรียน นักเรียน ธงไตรรงค์และเพลงชาติไทย

เขียนเมื่อ 
เด็กๆคือลมหายใจ ของหมู่บ้าน เป็นการกล่าวที่ตรงประเด็น   การต่อลมหายใจของหมู่บ้านอยู่ที่การสร้างและพัฒนาเด็กๆ