ความเห็น 15978

ร่วมสร้าง Corporate Values ของพวกเราชาววลัยลักษณ์

นมิตา ชูสุวรรณ
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเพื่อนชาว มวล.ทุกท่าน

ขณะนี้งาน OD กำลังอยู่ในระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ในการหาคนพันธ์ WU ตัวจริงอยู่คะ  รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริม  การสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานของ มวล. เข้ามาร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเยอะๆ และสร้าง CoPs ต่างๆ  ให้เข้มแข็ง  ซึ่งหลักเกณฑ์และความคืบหน้าต่างๆ  จะแจ้งให้ทราบประมาณต้นเดือน เมษายน นี้ ใน Web site KM

นมิตา  ชูสุวรรณ

หน่วยพัฒนาองค์กร