ความเห็น 1583772

๕๘.กาลครั้งหนึ่ง....ของมิตรสามวัยแต่ใจเดียว

เขียนเมื่อ 

ชมภาพ...พลางยิ้มอิ่มสุข มิอาจเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ได้ ขอถือวิสาสะหยิบมันเทศในกองขี้เถ้าขึ้นมาเป่าปอก...และถือโอกาสเปิดงานฤดูหนาวบ้านนา (หลังฤดูเก็บเกี่ยว) ด้วยบทกวีต่อไปนี้ครับ...

................................................

กรุ่นไฟหอมฟางกลางลาน

วันวานหวานหอมกลางอ้อมวิถี

ในเรื่องเล่าหนาวอุ่นอรุณวดี

คิดถึงเธอทุกนาทีที่ก่อไฟ

...

ศิวกานท์ ปทุมสูติ