ความเห็น 158313

CoP และ G2K กับรังสีวิทยา

เขียนเมื่อ 

คุณเอื้อ หมายถึงอาจารย์เต็ม start เครื่องแบบนี้ ไปโลดแน่  ส่วนหนึ่ง เพราะอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดได้ดีที่ดี เป็นทุนอยู่แล้ว

เคยคิดว่า g2k ดุดเวลาเราไปเช่นกันค่ะ  แต่ตอนนี้ ไม่คิดเช่นนั้น  คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของงาน เวลาของ g2k ไม่ใช่เวลานอกที่จะต้องหาให้  อยู่ที่ให้ความสำคัญและจัดเวลา ดังที่ใครบางคนพูดถึงไม่นานนี้ว่า เวลานี้เป็นของเรา  เราเป็นผู้กำหนดเวลา