ความเห็น 1582820

รู้จักมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร

virayuth
IP: xxx.157.149.208
เขียนเมื่อ 

อยากจะร่วมแลกเปลี่ยน....

การพัฒนาเมืองพิจิตร...ว่าจะไปในทิศทางใด...เพราะพิจิตรคือ "เมืองปิด"

ในฐานะคนพิจิตรด้วยกันครับ

[email protected]