ความเห็น 157990

CoP และ G2K กับรังสีวิทยา

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยเลยครับ ดูดเวลาแถมถอนตัวไม่ขึ้นจริง ๆ ครับ