ความเห็น 1579247

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมครับ

และให้ำลังใจครับ

บ้านเราถ้ามีการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ จะทำให้เด็กรักการอ่านมาขึ้นครับ