ความเห็น 1574114

เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

IP: xxx.142.1.223
เขียนเมื่อ 

การสัมมนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยที่ผ่านมา ได้จัดยิ่งใหญ่มาก จนผู้จัดคนต่อไปคงหวั่น ๆ เช่นกัน ในนามของเครือข่าย ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะท่านมหาสุเทพ (ผอ.กองแผนงาน) และทีมงาน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้สาระอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานได้อย่างดียิ่ง รวมทั้งท่านอธิการบดี ก็ให้ความกรุณา อนุเคราะห์พาชมสถานที่ด้วยตนเอง นับว่าเป็นบุญสำหรับพวกเราเป็นอย่างสูง และก็ได้นำบุญมาฝากสำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วยค่ะ โอกาสหน้าคงได้เจอกันนะคะ