ความเห็น 15733

อันเนื่องมาจากดาวอังคารและดาวพระศุกร์ (ภาคสอง: ปุจฉาวิสัชนา)

dogaholic
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากใบรายงานปาโถส่วนหนึ่งมันเป็น free writing ค่ะ ฉะนั้นมันจะมีความหลากหลายในสไตล์การเขียนของแต่ละคน ซึ่งตาม American standard (ไม่มี Thai standard เนื่องจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบยังไม่ขยับ) ก็ไม่ได้ระบุสไตล์ แต่ระบุเพียงแค่สิ่งที่ "ต้อง" มีเท่านั้น กำลังพยายามที่จะเปลี่ยน free writing บางอย่างให้เป็น "pattern"  ขอบคุณพี่เม่ยมากค่ะ