ความเห็น 15684

คุณเอื้อและคุณอำนวยแห่ง NUKM blogger community

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอแก้ไขคำผิดนิดหนึ่งนะครับ

ต่อไปผมยกตัวอย่างบุคลากรนะครับ

  1. ท่านอาจารย์วิบูลย์กับท่านอาจารย์วิบูลย์ ยกให้เป็นคุณเอื้อ  (ควรเป็นท่านอาจารย์มาลินีครับ)

                                                              บอย สหเวช