ความเห็น 1568081

ยอมรับ "ความโง่..."

เขียนเมื่อ 

ไม่มีมนุษย์คนไหน โง่เขลาเบาปัญญา จะมีก้อแต่ มนุษย์มัวแต่ใช้ อารมณ์ จนลืมใช้สิ่งที่ใกล้ตัวแต่มองไม่เห็นนั้นคือ การใช้สมาธิในการสร้างปัญญา