ความเห็น 156125

ถอดบทเรียนบัณฑิตอาสา ๒: ทักทาย เรื่องเล่าวัยเด็ก

ปารมี
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

อ.เต็มคะ

อยากอ่าน ถอดบทเรียนบัณฑิตอาสา ๑  อยู่ที่หนคะ หาไม่เจอ

ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าดีๆ ที่มาแบ่งปัน