ความเห็น 1552865

ทฤษฎีกับการวิจัย

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.173.43.8
เขียนเมื่อ 

(๑) ถ้าไม่มีทฤษฎี ก็มีการวิจัยได้

(๒) ทฤษฎี ช่วยให้นักวิจัยนิรนัยสมมุติฐานไปทำการวิจัยได้