ความเห็น 15441

แดจังกึม (๙/ปิดส่งท้าย) ความจริง ความตาย ความดี

กังสดาล สุวรรณรงค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ชอบประเด็นแดจังกึมมาก

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี